Pavelló A

Mides 76 x 25 = 1.900 m2.

Equipament

Pantalla de projecció 3 x 2,9 m

  • Pantalla de projecció 3×2,9 m, amb possibilitat de 4×3 m
  • RAC audiovisual
  • Presa de corrent
  • Presa de megafonia per cable i sense fil
  • Wifi
LLOGUER PAVELLÓ APREUS
Matí425 €
Horabaixa175 €
Dia600 €

Pavelló B

Mides 76 x 34 = 2.584 m2

Equipament

Pantalla de projecció 3 x 2,9 m

  • Pantalla de projecció 3×2,9 m, amb possibilitat de 4×3 m
  • RAC audiovisual
  • Presa de corrent
  • Presa de megafonia per cable i sense fil
  • Wifi
LLOGUER PAVELLÓ BPREUS
Matí500 €
Horabaixa250 €
Dia750 €

Ambdós Pavellons

Equipament

A part del cost de lloguer, l’entitat contractant es responsabilitzarà dels costos associats a la contractació del servei de neteja amb posterioritat a l’esdeveniment i a la contractació del servei de seguretat, que haurà d’estar present en tots els casos (fora de l’horari de treball de la persona responsable del Recinte).
L’IDI farà aquestes contractacions i les abonarà l’usuari.
A més, es facturarà la llum i l’aigua per separat, en funció de les dades dels comptadors corresponents.

LLOGUER AMBDÓS PAVELLONSPREUS
Matí850 €
Horabaixa300 €
Dia1.150 €