Darrera la gestió de l’Espai Menorca hi ha l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), ens instrumental de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

L’IDI com a Agència de Desenvolupament Regional (ADR) té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears, amb criteris de competitivitat, sostenibilitat, reequilibri territorial i sectorial, posant a disposició dels emprenedors i de les empreses, especialment de la micro, petita i mitjana empresa, la informació i els mitjans necessaris per a la seva implantació i per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat, bé directament, bé mitjançant la coordinació i la col·laboració amb altres entitats públiques i privades que persegueixin objectius afins.